Customer support: info@dermacolhk.com +852 9313-9068
Hot! Specials

Customer Testimonials

非常之滿意服務

" 非常之滿意服務,事關本人只放星期日,平日最快都要8點先可以去到太子,無諗過店員Winnie第一句就話等我,又好有耐心解說同試色,本人買了高效遮瑕粉底 18小時持久控油打底霜,2隻一齊mix黎用質感好滑好容易上妝!今日第一日用,香港天氣勁濕勁笠,平時既我5點左右T字位一定出油,今日已到差唔多7點個妝都係甘貼,堅大讚,會再黎幫親。 "
日圓
Copyright © 2017 www.dermacolhk.com. All Rights Reserved.